Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Skru op for din hjerne

Arbejdsmiljø og undervisningsmiljø er to sider af samme sag. Derfor har Århus Lærerforening i samarbejde med rådmanden for Børn og Unge, Børn og Ungebyrådet samt forvaltningen i Børn og Unge udarbejdet kampagnen ’Skru op for din hjerne’.

Selve ideen til kampagnen udspringer af ny forskning, der viser, hvor stor en sammenhæng der er mellem indeklima og indlæringskapacitet. Derfor temasatte ÅLF indeklimaet i efteråret 2010 og tog initiativet til at mødes. Børn og Ungebyrådet greb bolden og satte fokus på forbedring af indeklimaet og læringsmiljøet i de aarhusianske folkeskoler.

Materialet i kampagnen er som udgangspunkt udarbejdet til brug i fx naturfag, klassens tid mv. af lærere på mellemtrinnet. Men materialet kan også bruges af arbejdsmiljørepræsentanten i samarbejde med skolens lærere og eventuelt elevrådet med henblik på at kortlægge eventuelle indeklima- og støjproblemer og udarbejde konkrete indsatser og handleplaner.

Link til kampagne, powerpoints mm til højre.