Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Når kollegaer er forskellige

Forskelle mellem kollegaer kan være besværlige, fordi de kan føre til misforståelser og uenigheder. Samtidig er forskelle nøglen til udvikling, for nytænkning opstår, når forskellige synsvinkler og erfaringer mødes.

Det er derfor nødvendigt, at der er en mangfoldighed af kompetencer og synsvinkler på de danske arbejdspladser.

Institut for Menneskerettigheder har udgivet en pjece, der sigter på at inspirere medarbejdere til at samarbejde godt på tværs af alle mulige slags forskelle, som de møder i deres dagligdag.

Udgangspunktet for pjecen er, at når medarbejdere er gode til at samarbejde på tværs af alle slags forskelle på arbejdspladsen, så bliver vi mindre tilbøjelige til at reducere hinanden til stereotyper, og ser i stedet hinanden som unikke individer med mange forskellige personlige sider og kompetencer.

Find din arbejds-miljørepræsentant