Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Stress

Begrebet stress dækker alt fra almindelig travlhed til middelsvær depression.
 • Kortvarig stress er en reaktion, der giver energi til at handle og følges af en periode med restituering.
 • Kronisk stress skaber lammelse og giver ingen mulighed for restituering.
 • Psykisk stress er en sindstilstand præget af anspændthed og ulyst.

Eksempler på stressorer

Ydre = krav om at kunne håndtere:

 • Støj
 • Krævende arbejdsopgaver
 • Uklar rollefordeling
 • Uklare forventninger
 • Jobusikkerhed
 • Sladder
 • Konflikter

Indre = Egne høje forventninger om:

 • Flid
 • Hjælpsomhed
 • Effektivitet
 • Ufejlbarlighed
 • Ikke bede om hjælp
 • Være i godt humør

 

 

Forebyggelse af stress

6 gode råd der er gode at huske og nemme at glemme:

 1. Dyrk motion.
 2. Sørg for at der er tid til samvær med familie og venner.
 3. Støt kolleger og dig selv i at have en åben og klar kommunikation om arbejdsopgaver, målsætninger og begrænsninger.
 4. Støt kolleger, dig selv og ledelse i at arbejde konkret med politik til forebyggelse af stress.
 5. Lad fordybelse og refleksion over arbejdet og vanskelige udfordringer få plads i teamarbejdet.
 6. Sørg for at indlægge pauser i din arbejdsdag.

Hvis du er ramt af stress

 • Stop op, og drøft med din familie, din læge og din leder hvorvidt du har brug for en sygemelding.
 • Sørg for at få kvalificeret hjælp fra ekstern psykolog.
 • Giv dig selv tid og ro til at slippe det opskruede tempo, de mange forpligtelser og stressen helt.
 • Giv dig selv lov til at slippe forpligtelserne et stykke tid. Ingen er uundværlige, og ingen er tjent med at du ikke giver dig tid til at blive rask.
 • Lad være med at læse dine arbejdsmails.
 • Træf klare aftaler om hvordan du skal vende tilbage til arbejdspladsen, inddrag kreds eller tillidsrepræsentant, og aftal i hvilken takt du skal vende tilbage, og hvilke arbejdsopgaver du skal påtage dig.

Find din arbejds-miljørepræsentant