Nyhedsbrev - 20. marts 2020

Kære medlem

Det er en speciel tid med lukkede skoler og et ændret arbejdsliv. Århus Lærerforening er i tæt kontakt med Børn og Unge, Danmarks Lærerforening og de andre faglige organisationer, for at kunne rådgive og opdatere jer så godt som overhovedet muligt. I brevet her vil foreningen komme omkring flere af de ’sager’ og spørgsmål, som i særlig grad fylder ude på skolerne. I vores FAQ (http://bit.ly/2U1I4qK) kan du også finde flere svar. Ellers står Århus Lærerforening som altid til rådighed telefonisk i vores åbningstider.

Nødundervisning
På nuværende tidspunkt er der fra Børne- og Undervisningsmi­nisteriet lagt op til, at der ikke skal gives erstatningsundervisning til eleverne, når nuværende nødundervisning ophører. Fra Børn og Unge er der indtil videre ikke udmeldt cen­trale krav om hverken omfang eller dokumentation af den undervisning, der finder sted digitalt. På et senere tidspunkt kan der opstå flere udfordringer, eksempelvis hvis antallet af smittede lærere begynder at stige og varetagelsen af nødundervisningen derfor kommer under pres. Århus Lærerforening er i dialog med Børn og Unge om fortolkning af nødundervisningen og flere af de problematikker, foreningen ser i en kommende tid. Foreningen vil orientere dig, så snart vi ved mere. Vi skal dog holde fast i rådmandens formaning om ’ro på’, og at der tages et særligt hensyn til de elever og familier, der måtte have brug for det.

Ferie
Er der i hjemmearbejdsperioden planlagt afvikling af 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afholdes disse som planlagt, med mindre andet aftales med din leder. Lederen kan ikke pålægge hjemsendte medarbejdere at afvikle afspadsering, ferie, omsorgsdage eller seniordage under hjemsendelsen, hvis det ikke var aftalt forud for hjemsendelsen. Det er dog ikke forkert at opfordre til at gøre brug af disse. Hvis du afvikler denne form for frihed i hjemsendelsesperioden, skal du selvfølgelig ikke løse arbejdsopgaver, men holder fri. Bliver du syg inden planlagt afvikling af 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage mv., afvikles disse ikke – og følger dermed reglerne, som hvis du var på arbejde på arbejdspladsen. 

Mobilitetsdage
Mobilitetsdagene løber som udgangspunkt fra den 30. marts til og med 3. april, men kan blive udskudt afhængigt af den aktuelle situation. Vær opmærksom på at perioden allerede er ændret i forhold til tidligere udmeldte datoer.

I mobilitetsdagene vil alle faste ledige stillinger som lærer være synlige på Aarhus Kommunes hjemmeside. Mobilitetsdagene er en frivillig ordning, der giver medarbejdere mulighed for at søge ny arbejdsplads gennem interne stillingsopslag. Det er således dit eget valg, om du vil søge andet arbejde i mobilitetsdagene.

Du kan læse mere om mobilitetsdagene på Børn og Unges intranet:
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/31919

De nuværende omskiftelige situationer medfører nye vilkår og kan betyde, at der opstår nye spørgsmål. For medlemmer der ikke arbejder i eller med folkeskolen kan der ligeledes være brug for anden og særlig rådgivning. Århus Lærerfor­ening rådgiver og svarer på spørgsmål baseret på de informationer, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vores FAQ og nyheder på aalf.dk revideres derfor løbende alt efter situationens udvikling. Foreningen vil løbende opdatere dig, men du er som altid velkommen til at kontakte os enten på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org .

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening