Løn og penge

Løn Løn

Lønnen er sammensat af centralt og lokalt aftalte løndele. Her kan du læse mere om din løn.

Manglende optjent ferie ved kollektiv ferielukning - sommerferien 2019 Manglende optjent ferie ved kollektiv ferielukning - sommerferien 2019

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge. Hvis du har været ledig eller har skiftet arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere ferie, end du har optjent ferie til.

Pension Pension

Om overenskomstpension - LP pension - og Tjenestemandspension.

Rejse- og befordringsgodtgørelse Rejse- og befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om reglerne for Rejse- og befordringsgodtgørelse og Time- og dagpenge.

Jubilæumsgratialer Jubilæumsgratialer

Reglerne er forskellige for ansatte i Aarhus Kommune, Samsø Kommune, i Region Midt og for statsansatte. Læs mere om de forskellige gratialer her.