Løn og penge

Løn Løn

Lønnen er sammensat af centralt og lokalt aftalte løndele. Her kan du læse mere om din løn.

Får du løn i sommerferien? Får du løn i sommerferien?

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Aarhus Kommune, er der i 2020 kollektivt ferielukket fra og med mandag den 6. juli til og med onsdag den 27. juli.

Pension Pension

Om overenskomstpension - LP pension - og Tjenestemandspension.

Rejse- og befordringsgodtgørelse Rejse- og befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om reglerne for Rejse- og befordringsgodtgørelse og Time- og dagpenge.

Jubilæumsgratialer Jubilæumsgratialer

Reglerne er forskellige for ansatte i Aarhus Kommune, Samsø Kommune, i Region Midt og for statsansatte. Læs mere om de forskellige gratialer her.