Arrangementer og kurser Medlemsarrangementer foråret 2020 - Spring ud i det!

Inklusion handler om alle! - AFLYST

Rasmus Alenkær_Aflyst
Som følge af situationen vedrørende Covid-19, samt ønsket om ikke at udsætte arrangementsdeltagere for unødig smitterisiko, aflyser vi arrangementet med Rasmus Alenkær. Det vides endnu ikke, om arrangementet vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Arrangeret i samarbejde med Aarhus Skolelederforening og BUPL Århus.

En aften med børnepsykolog og skoledebattør Rasmus Alenkær.

Alle taler om "inklusion", selv om begrebet almindeligvis er upopulært, -og efterhånden også temmelig uddateret. I dette oplæg tager børnepsykolog og skoledebattør Ras,is Alenkær livtag med inklusionsbegrebet anno 2019, og bidrager i samme åndedrag med en mere bred og tidsvarende definition. Det handler i sin enkelthed om trivsel, både for børn og voksne. Hvis projektet skal lykkes, skal der naturligvis de rette ressourcer til, -men ressourcer er ikke nok. Som fagprofessionelle er der meget vi kan gøre i den nuværende ramme, hvis vi har fokus det rette sted, og hvis alle bakker hinanden op.

Alenkær anbefaler hverken ja-hatte, pyt-knapper eller andet vrøvl. Han siger heller ikke, at alt kan lade sig gøre. I stedet kommer han ved dette arrangement med en lang række praktiske anbefalinger, der særligt relaterer sig til samarbejdet omkring problemadfærd, trivsel og klasseledelse. Læs mere om Rasmus Alenkær på www.facebook.com/rasmus.alenkaer eller www.alenkaer.dk.

Kun for medlemmer i Århus Lærerforening, BUPL Århus og Aarhus Skolelederforening.