Forældre: Reform gør børn til statslige projekter

- Der er langt mere på spil end manglende pasning og undervisning under en lockout af lærerne, lyder det fra forældreorganisation.

- Der er langt mere på spil ved en lockout af lærerne end kortsigtede problemer om manglende pasning af de mindste og manglende undervisning af de ældste i en eksamensforberedende periode, siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening, FOLA, og henviser til folkeskolereformen.

Han er som forælder dybt bekymret for børns egentid og det frirum, der ligger efter skolen er slut, hvis heldagsskoler bliver en realitet i hele landet.

- Der er så meget fokus på, at vores børn skal blive så dygtige, de kan blive, og jeg er ikke uenig. Selvfølgelig skal de dét, men de skal også have en god dag og en god barndom her og nu og ikke kun betragtes som human kapital i et fremtidigt konkurrence-samfund, pointerer Lars Klingenberg.

- Hele reformudspillet giver derfor anledning til at stille spørgsmålet: Hvis børn er det? Noget tyder på, at regeringen er i færd med at overtage børnene og kollektivt begrænse deres – og dermed familiernes – frihed og fritid.  Skolereformen er et udtryk for, at børnene gøres til statslige projekter i et globalt kapløb, siger Lars Klingenberg, som frygter, at kreativiteten og legen bliver dræbt i heldagsskolen.

Fakta:

Fola skriver om sig selv på sin hjemmeside:

FOLA er forældrenes landsforening - en organisation der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser.

FOLA har eksisteret siden 1974. FOLA har en bestyrelse bestående af frivillige forældre, som alle kommer fra forældrenævn, -bestyrelser eller råd. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling. FOLA har et bemandet sekretariat, som kan kontaktes dagligt.

Medlemmer af FOLA er forældrenævn (sammenslutninger af forældrebestyrelser på kommunalt plan) forældreråd og forældrebestyrelser ved daginstitutioner, SFO og dagpleje. Vi har ca. 1500 medlemsinstitutioner.

FOLA arbejder for at forbedre børns og børnefamiliernes vilkår - såvel i daginstitutionen som i det øvrige samfund. Det er ønsket at vores daginstitutioner skal kendetegnes af kvalitet. Der skal være tid til omsorg, nærvær og udvikling.

Hjemmeside: http://fola.dk/news.php

Emner

Målgruppe