Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Teamsamarbejde

Århus Lærerforening har samlet en række spørgsmål, som kan være med til at afklare om teamsamarbejdet fungerer.

Er der egnede lokaler og faciliteter til forberedelse og møder?
Er ventetiden acceptabel? Er der struktur på møder? Er der afklarede forventninger til fælles forberedelse? Er der aftalt spilleregler for samarbejdet?

ÅLF har lavet en Power Point præsentationen, der er tænkt som inspiration til diskussion i:  

  • Faglig klub
  • Det enkelte team
  • Pædagogisk Råd

Præsentationen er blevet til på baggrund af et oplæg fra Danmarks Lærerforening. Du finder materialet via link til højre.