Arbejdstid - indtil 31. juli 2020

Arbejdstid
Aarhusaftalen er gældende fra august 2015

Parterne bag Aarhusaftalen har aftalt en række justeringer, som fastlægger rammerne omkring det pædagogiske personales arbejdstid på folkeskolerne i Aarhus fra næste skoleår.

Aftalen skaber bl.a. en højere grad af fleksibilitet i planlægningen af skolernes hverdag næste skoleår:

  • at der i dialog mellem ledelse og medarbejdere skabes mulighed for en mere fleksibel planlægning af medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne,
  • at tilstedeværelsen på 35 timer om ugen skal ses som et gennemsnit over et år og kan variere mellem 30–40 timer om ugen,
  • at anerkende behovet for sammenhængende tid til forberedelse, herunder at der i begrænset omfang åbnes for møder for hele det pædagogiske personale efter klokken 17.

Fakta:
Aarhusaftalen er en såkaldt ”KTO-aftale”, som stiller de lokale parter frit til at aftale mål og regler, uafhængigt af de nationale arbejdstidsregler.

Parterne bag aftalen er Århus Lærerforening, Børn og Unge i Aarhus Kommune, BUPL Århus og FOA Århus.