Nyhedsbrev - 1. april 2020

Kære medlem

På trods af optimisme må vi nok se i øjnene, at nødundervisningen skal fortsætte en rum tid endnu. Dagligdagen ser desværre ikke ud til at vende tilbage til normaltilstanden lige efter påske, men en mulig gradvis åbning for dele af skolen kan komme på tale. Det er efterhånden tydeligt for enhver, hvor stor betydning skolens fællesskab og struktur har for os alle i denne tid. Her kommer en kort opdatering på nogle af de spørgsmål, som presser sig på lige nu.

Nødundervisning og afvikling af afspadsering og ferie
Coronakrisen har vidtrækkende konsekvenser for både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det fik i fredags Kommunernes Landsforening (KL) og det kommunale forhandlingsfællesskab til at indgå aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse grundet den ekstraordinære situation. Der er brug for, at offentlige ansatte, der ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til 13. april 2020, bidrager med op til 5 dages ferie eller afspadsering. I aftalen skal lærere og børnehaveklasseledere, der varetager nødundervisning og har opgaver i den forbindelse, fortsætte med dette, og skal derfor ikke pålægges afspadsering eller ferie. Nødundervisning af eleverne skal efter lovgivningen tilrettelægges efter den enkelte elevs faglige forudsætninger og behov. Derfor vil det også typisk være elevernes sædvanlige lærere, der tilrettelægger nødundervisningen. Frihed kan kun pålægges, hvis der er lærere, der ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden samt, hvis den enkelte medarbejder har optjent puljer af afspadsering, restferie eller 6. ferieuge for indeværende ferieår. Det skal understreges, at medarbejdere naturligvis ikke står til rådighed for arbejdspladsen, når der holdes fri. Det er udgangspunktet, at afviklingen planlægges i dialog mellem medarbejder og leder, så det tilstræbes at finde en løsning, som fungerer for både medarbejderen og arbejdspladsen. Du kan læse mere om aftalen her.

Afgangsprøver 
På nuværende tidspunkt har børne- og undervisningsministeren ikke meldt retningslinjer for gennemførelse af afgangsprøver ud. Hvis lukkeperioden skulle blive forlænget efter den 13. april 2020, har ministeren mulighed for at fastsætte regler for, hvordan sommerens prøver kan gennemføres. Bliver disse prøver ikke mulige at gennemføre, er udmeldingen, at eleverne vil kunne komme ind på en ungdomsuddannelse på baggrund af årskaraktererne. Århus Lærerforening er i dialog med DLF om netop afholdelse af afgangsprøverne, og hvordan skolerne skal forholde sig i nuværende situation. Der vil komme nærmere information, så snart vi ved mere.

Husk, vi sidder klar på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org, hvis du har spørgsmål. Vi rådgiver stadig om barsel, sygdom, løn og arbejdstid m.m. Du kan også finde svar på nogle af dine spørgsmål i FAQ'en, som ligger på aalf.dk.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen 
Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening