Nyhedsbrev - 15. april 2020

Kære medlem

Med regeringens beslutning om at genåbne skoler og institutioner ligger der en meget stor opgave foran os, ikke mindst for dig, der skal få en hverdag til at fungere med eleverne. Med en rullende genåbning over tre dage for skolens 0.-5. klasser i Aarhus Kommune har Århus Lærerforening siden udmeldingen arbejdet på højtryk for at skabe afklaring og forståelse for de mange spørgsmål, som genåbningen medfører. For os er det altafgørende, at du kan møde på arbejde i et trygt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt miljø.

Århus Lærerforening har vedvarende forfulgt spørgsmålet om, hvordan det sikres, at skolerne lever op til de krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledninger. Børn og Unge i Aarhus Kommune meddelte onsdag i sidste uge, at det er op til den lokale ledelse at foretage denne vurdering. Ledelsen kan derfor, hvis skolen ikke lever op til kravene, udsætte genåbningen. Til understøttelse af denne proces, har lederne modtaget en drejebog af Børn og Unge om genåbning af skolerne. Heri ligger opmærksomhedspunkter og en tjekliste i forhold til, hvordan myndighedernes krav konkret skal udmøntes på den enkelte skole. Århus Lærerforening har i den forbindelse opfordret til, at de lokale tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages i den proces. Du kan læse drejebogen her:
https://detvigoer.aarhus.dk/media/40289/aarhus-kommune-drejebog-for-skoler.pdf?fbclid=IwAR30I4OjIX4dDEu7YxHxXSDWww4rMrSNoqptjIYIkaSEvv_8KHjecla7EoE

Udmøntning af den gradvise genåbning fastsættes på den enkelte skole/institution. Der vil givetvis være stor forskel på løsninger skolerne imellem. De konkrete løsninger kan blandt andet afhænge af størrelsen på skolens udearealer og klasselokaler, antallet af håndvaske/toiletter og disses placering. Børn og Unge er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der fx kan lejes flere toiletfaciliteter med håndvaske, telte til udeundervisning mv.

Genåbninger kalder i sagens natur på en anden organisering, hvor arbejdet nu skal udføres efter strengere sundhedsfaglige vejledninger end normalt. Derfor skal al samarbejde og forberedelse fortsat udføres virtuelt hjemmefra, og det er kun medarbejdere, som har et ”arbejdsmæssigt ærinde” på skolen, der har fysisk fremmøde. Skolens organisering kan blive ændret, fx kan der ske ændringer i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i, eller skemaet er ikke nødvendigvis fagopdelt, så alle fag gennemføres én til én. Børn og Unge har klart tilkendegivet over for skolelederne, at der ikke forventes samme kvalitetsniveau for nødundervisningen som til den almindelige undervisning. De understreger, at det vigtigste i genåbningen er, at der på forsigtig vis skabes så trygge og forudsigelige rammer som muligt.

Danmarks Lærerforening og Århus Lærerforening har siden nyheden om genåbningen haft mange henvendelser fra bekymrede medlemmer, der enten selv er i eller har pårørende, der er i risikogruppen. Udmeldingerne fra de forskellige myndigheder har stukket i hver sin retning om, hvorvidt de vil skulle møde fysisk på skolen eller ej efter påske. Seneste udmelding fra Undervisningsministeren er, at det er den praktiserende læge eller behandlende læge, der skal afgøre, om det er helbredsmæssigt forsvarligt at møde på arbejde eller ej. Elever fra hjem, hvor der er konstateret Covid19, skal blive hjemme 48 timer efter, der er konstateret symptomfrit. Århus Lærerforening er i kontakt med Aarhus Kommune i forhold til, om dette også gælder medarbejdere.

Århus Lærerforening afventer stadig svar på en række spørgsmål, herunder afklaring vedrørende medarbejdere, som får nye arbejdsopgaver eller flere arbejdsopgaver. I går har din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant deltaget i et virtuelt møde med Århus Lærerforening for at få den nyeste viden om skolernes genåbning. Foreningen gør sit bedste for at holde dig løbende orienteret.

Du er som altid velkommen til at kontakte Århus Lærerforening på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org, hvis du har spørgsmål.


De bedste hilsener

Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening