Nyhedsbrev - 22. april 2020

Kære medlem

Tiden med fyldte klasselokaler og arbejdet, som vi kender det, ligger et stykke forude. Folkeskolerne kan med de nuværende råd fra Sundhedsstyrelsen ikke huse alle elever sundhedsmæssigt forsvarligt. Elever og medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø står naturligvis forrest, men foreningen finder det også meget vigtigt, at der gøres meget for, at især afgangsklasser på en ordentlig måde får mulighed for at sige farvel til det fællesskab, der har været en væsentlig del af deres barndom og ungdom.

Personalemangel
En anderledes skole og en ny hverdag er åbnet for de yngste elever. Foreningen ved, hvordan der på arbejdspladserne knokles for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og samtidig skabe en tryg og genkendelig hverdag for eleverne. Vurderingen fra Børn og Unge i Aarhus Kommune er på dette tidlige tidspunkt i genåbningen, at der bliver brug for ekstra personale på skolerne for at kunne efterleve de mange sundhedsfaglige retningslinjer. Derfor kan du opleve at få en ’ny’ kollega, der kommer fra en af kommunens andre afdelinger, eller som er kaldt ind som ekstra ressource via kommunens jobbank for corona-assistance. Det er ikke sikkert, at kollegaen nødvendigvis føler sig helt tryg og sikker i de uvante rammer, eller at vedkommende har faglig uddannelse til at løse den pågældende opgave, men ved fælles hjælp kan det forhåbentligt lykkes at løse opgaverne sundhedsmæssigt og fagligt forsvarligt. De faglige organisationer i Aarhus og Aarhus Kommune har underskrevet en fælles erklæring, der forpligter ledelsen på arbejdspladser til sikre den nødvendige instruktion og oplæring af nye medarbejdere i den ekstraordinære situation. 

Registrering af ekstra undervisning m.v. 

Sundhedsstyrelsen har udstukket rammerne for, hvordan skolerne gradvist genåbner for udvalgte elevgrupper. Dette indebærer blandt andet krav om afstand mellem eleverne i klasserne, ændrede gruppestørrelser og forberedelse hjemme. Konkret betyder det også, at der kan være behov for at ændre i indholdet af din opgaveportefølje og arbejdstid. Skolelederen kan ud fra en sundhedsmæssig og pædagogisk vurdering, eksempelvis bruge en lærer fra 6. – 10. klasse i 0. – 5. klasse. Det skal dog ske indenfor de arbejdstidsaftaler, som Århus Lærerforening har indgået med henholdsvis Aarhus og Samsø Kommune. Eventuelle ændringer i opgaveporteføljen eller i mødeskemaet skal derfor ske på baggrund af en dialog mellem dig og din leder. Det er i dialogen vigtigt at være opmærksom på, om ændringer i arbejdstid eller opgaveportefølje medfører en øget mængde undervisning i forhold til din opgaveoversigt. Planlægning med mere undervisningstid og overtid skal registreres, således at du sikres den rette udbetaling af løn. For de medlemmer, der arbejder under Aarhusaftalen, er det aftalt, at skolens ledelse registrerer den øgede undervisningstid jf. det udvidede undervisningsbegreb i et separat registreringsark foreløbigt frem til den 10. maj. Foreningen afklarer løbende eventuelle spørgsmål med forvaltningen i Aarhus Kommune og på Samsø skole i forbindelse med den ekstraordinære situation.

Nationale test 

Århus Lærerforening er i denne uge ude med kritik af, at over halvdelen af de aarhusianske skoler tvinges til at gennemføre nationale test i en ekstraordinær tid, hvor fokus først og fremmest er på sundhed, trivsel og klassefællesskab. Eleverne skal ikke yderligere presses af stærkt kritisable tests, som politikerne er enige om skal skrottes i deres nuværende form. Selve afviklingen af nationale test vil desuden kræve, at den nuværende organisering med fokus på afstand, hygiejne og mest mulig undervisning udendørs ændres til fordel for gennemførelse af nationale tests. Afholdelsen vil unægtelig risikere at komme til at gå imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger, eller kræve ressourcer og logistik, der pt. ikke er til stede, ligesom professionel gennemførelse og efterbehandling af testresultaterne ikke er muligt i den givne situation. Århus Lærerforening bakker derfor op om rådmanden for Børn og Unge, Thomas Medoms ønske om, at skoleledere ikke tilmelder skolerne og deltager i de nationale test i år. 

Århus Lærerforening følger udviklingen og holder dig løbende orienteret på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 8613 0388 eller email 133@dlf.org. Dit arbejde er en vigtig og afgørende ressource for at vi lykkes i denne ekstraordinære situation, og foreningen står som altid til rådighed for dig.

Med venlig hilsen 
Jesper Skorstengaard
formand for Århus Lærerforening