Nyhedsbrev - 29. april 2020

Kære medlem

Med regeringens udmeldinger og sundhedsmyndighedernes vejledninger i ryggen er Danmark så småt ved at genåbne. For nogle foregår arbejdsdagen stadig med virtuel nødundervisning, mens den for andre står på undervisning i god hygiejne og udeskole. For alle gælder, at de normale arbejdsgange og den faglige identitet er kraftigt forandret. Det stærke arbejdsfællesskab, som normalt præger vores hverdag giver i øjeblikket ikke giver den tryghed og trivsel, som vi plejer have. Foreningen får løbende temperaturmålinger fra arbejdspladserne, hvor det på grund af corona-situationen er særligt vigtigt, at arbejdsmiljøet prioriteres. Her spiller din tillids- og arbejdsmiljørepræsentant en stor rolle, så tag kontakt til dem, hvis du har bekymringer vedrørende forhol­dene på din arbejdsplads. Her kommer en status fra foreningen.

Corona som arbejdsskade
Lærerne er en af de faggrupper, der går forrest i genåbningen, og nogle vil uden tvivl blive smittet på deres arbejdsplads. Nogle få vil kunne opleve, at sygdommen giver alvorlige komplikationer, og hvis det skulle ske, vil følgerne af smitte med COVID-19 i særlige tilfælde kunne anerkendes som en arbejdsskade. Anerkendelsen vil bero på en konkret vurdering, hvor det skal kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for konkret smitte eller været i en særlig risiko i forbindelse med udførelse af dit arbejde. Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger eller har udgifter til behandling. Århus Lærerforening kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag.

Test af pædagogisk personale
Genåbningen af skoler og institutioner betyder, at flere mennesker vil være i øget kontakt med hinanden. Århus Lærerforening undersøger i disse dage, hvordan arbejdsgiver forholder sig til COVID-19 test af pædagogisk personale. Det er vigtigt at vide, hvordan og hvornår en sådan test­ning kan foregå, og det er afgørende, at der gives mulighed for at bruge test for medarbejdere i særlige risiko­grupper. Det vil skabe en øget tryghed hos personalet og mind­ske de bekymringer, man kan have for sig selv eller ens pårørende.

1. MAJ LIVE - Fagbevægelsen viser sin vigtighed i en corona-tid
For første gang siden 1940 kan lønmodtagerne ikke fejre 1. maj, som vi plejer på Tangkrogen og de seneste år på Havnepladsen. Det skal imidlertid ikke forhindre os i at fejre fællesskabet og sammenholdet, som altid har været grundtanken bag fagbevægelsens 1. maj. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) inviterer derfor til 1. maj LIVE på Facebook, hvor du online inviteres til fejring af vores fælles kampdag med taler, arbejdersange og røde faner. Coronakrisen viser med al tydelighed, at vi har brug for en stærk fagbevægelse. En stærk fagbevægelse er nemlig forudsætningen for, at vi som lønmodtagere kan få indfly­delse på de politiske indsatser i en tid som denne. Fagbevægelsens Hovedorganisa­tion, som Lærerforeningen er en del af, har fra starten af krisen spillet en afgørende og vigtig rolle i forhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen, der har sikret, at tusindvis af lønmodtagere har bevaret deres job. Fælles snakke og løsninger på nationalt-, statsligt-, regionalt- og kommunalt niveau har vist sig at være den rigtige vej frem. Og arbejdet er ikke slut endnu. Århus Lærerforening får stadig mange spørgs­mål fra medlemmer, der er i tvivl om deres rettigheder og muligheder. Der er og vil stadig være uklarheder, som vi skal finde svar og ordentlige løsninger på.

Århus Lærerforening følger udviklingen og holder dig løbende orienteret på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 86130388 eller email 133@dlf.org. Dit arbejde er en vigtig og afgørende forudsætning for at vi lykkes i denne ekstraordinære situation, og foreningen står som altid til rådighed for dig.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard

Formand for Århus Lærerforening