Nyhedsbrev - 7. april 2020

Kære medlem


Med regeringens beslutning om en gradvis genåbning af folkeskolen står vi over for en meget stor og alvorlig opgave. Det er forståeligt, at der med genåbningen følger mange bekymringer om både sundheds- og arbejdsforhold. Og vi må erkende at den skoledag, vi kender, ligger længere ude i fremtiden. Århus Lærerforening har dagen igennem arbejdet på højtryk, og vi er i dialog med Børn og Unge om at skabe en så tryg og sikker start for medarbejdere, elever og forældre som overhovedet mulig. Vi har først her til aften fået Sundhedsstyrelsens vejledning, der danner grundlaget for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af skoler og fritidsordninger. Både Danmarks Lærerforening og Århus Lærerforening vil de kommende dage afkræve svar på, hvordan vejledningen sikres håndhævet og bliver konkret for kommuner og skoler.

Ved den gradvise genåbning af folkeskolen forventer foreningen, at Aarhus og Samsø Kommune efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger fastlægger overordnede rammer, der tager højde for både lærernes sikkerhed, skolernes fysiske rammer, hygiejne, undervisning og den pædagogiske opgave.

Århus Lærerforening følger udviklingen og vil orientere dig løbende. Foreningen udsender en skrivelse til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, når vi ved mere. De overordnede retningslinjer kommer til at gælde alle skoler, og her er det vigtigt, at den lokale ledelse involverer de tillidsvalgte i, hvordan skolen sundheds- og sikkerhedsmæssigt genåbnes forsvarligt.

Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

 

Med venlig hilsen 
Jesper Skorstengaard
Formand for Århus Lærerforening