Løn og penge Jubilæumsgratialer

Reglerne i Samsø Kommune - herunder kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i "den lukkede gruppe"

25 og 40 års jubilæer udløser gratiale. Ved 45 og 50 års jubilæum bliver der taget stilling i de konkrete tilfælde.

Det aktuelle jubilæumsgratiale udgør:

25 års jubilæum – 1/3 af bruttomånedslån for en HK-specialist på laveste grundløn. Beløbet rundes op til nærmeste hele 1.000 kr.

40 års jubilæum – 1/1 bruttomånedsløn for en HK-specialist på laveste grundløn. Beløbet rundes op til nærmeste 1.000 kr.

Lærere i ”den lukkede gruppe” er omfattet af ovenstående, men jubilæumsgratialet fra staten bliver modregnet.

Når du har jubilæum, så har du ret til en fridag med løn på selve jubilæumsdagen. Hvis din ægtefælle er ansat i Samsø Kommune, så har han/hun også ret til fri på din jubilæumsdag.