Manglende opsparet ret til løn i vinterferien - uge 7

Vinter
Aarhus Kommunes folkeskoler holder kollektivt ferielukket i uge 7 (15. – 19. februar 2021). Langt hovedparten af lærerne og børnehaveklasselederne vil have opsparet ret til betaling under ferien.

Nogle lærere og børnehaveklasseledere vil dog ikke have opsparet ret til betaling fra Aarhus Kommune for hele eller dele af de 5 feriedage (det gælder typisk, hvis man er blevet ansat fra medio november 2020 eller senere).

Disse medlemmer skal kontrollere om de

  1. har ret til betaling fra tidligere arbejdsgiver,
  2. har ret til feriedagpenge fra A-kassen,
  3. har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen,
  4. har ret til udbetaling af manglende optjente feriedage, når de efterfølgende optjenes eller
  5. træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie med efterfølgende modregning i optjening af betalt ferie.

Læs mere på https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/

Kontakt din A-kasse og Århus Lærerforening for nærmere rådgivning, hvis du ikke har optjent ret til betaling under ferie i uge 7. Det er vigtigt at A-kassen kontaktes inden den 15. februar 2021.