Får du løn i sommerferien?

Sommerferie i danmark 2020
For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Aarhus Kommune, er der i 2020 kollektivt ferielukket fra og med mandag den 6. juli til og med onsdag den 27. juli.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i Aarhus Kommune i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 da vil du få sædvanlig løn under de 16 dages ferie. 

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i Aarhus Kommune i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 da vil du få et løntræk for hele eller dele af de 16 dages ferie.

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som Aarhus Kommune trækker dig i løn for. Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant.

  • Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> tjek din saldo på borger.dk
  • Feriedagpenge -> kontakt A-kassen
  • Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk
  • Feriefondsdage/ferieforskud 2020 (forlods anvendelse af indefrosne feriemidler) -> tjek borger.dk. Du afgør selv, om du ønsker at få evt. feriefondsdage/ferieforskud udbetalt.

Læs evt. mere i folderen om sommerferien 2020.

Sommerferie 2020

Læs DLF's pjece om sommerferien 2020 her

Ferie 2020 - pjeceforside

Hvis du bliver syg i din ferie

Hvor kan du rejse hen i din ferie?