Gruppelivsforsikring - Kritisk sygdom

Gruppelivsforsikring
Lærere i folkeskolen – og andre med en LC-overenskomst - er ifølge overenskomsten omfattet af en obligatorisk gruppelivsforsikring i ansættelsesforholdet. Denne forsikring ”dækker dig” så længe du er i ansættelse; dog længst til du fylder 67 år.

Du kan se på din lønseddel, at der indbetales til den obligatoriske gruppelivsforsikring.  Beløbet er angivet i både ”+” og ”-”. Du betaler derfor skat, af denne arbejdsgiverbetalte forsikring. Det betyder til gengæld, at udbetalte forsikringsbeløb er skattefrie.

Dødsfald
En gruppelivsforsikring udbetales til de efterlevende Det betyder, at der sker udbetaling til de efterlevende efter gældende regler ”om nærmeste pårørende”. Der kan indgåes aftale med forsikringsselskabet om ”særligt begunstigede”. Hvis forsikrede dør inden for tre måneder efter udbetaling for kritisk sygdom (se nedenfor), sker der en modregning i udbetalingen af dødsfaldssummen.  

Kritisk sygdom
Forsikringen omfatter også ”kritisk sygdom”. Det betyder at den forsikrede ved diagnosticering af visse sygdomme, kan få udbetalt et kontant beløb (p.t. 100.000 kroner). Det gælder fx de fleste kræftformer og kredsløbssygdomme.

Ansøgning
Det er ÅLfs erfaring, at ansøgninger behandles hurtigt. Udfyld ansgningsskemaet jf vejledningen www.fg.dk.

Andre forsikringer
Der er i  Lærernes Pension (LP) - specielt for overenskomstansatte - særlige muligheder for hjælp under længerevarende sygdom. Tjek policer og aftaler igennem.

Vær også opmærksom på dine egne forsikringer, eventuelt Falck-abonnement, sygeforsikringen danmark og private ordninger via pengeinstitut m.v.

Alle medlemmer af DLF har desuden mulighed for at tegne en frivillig gruppelivsforsikring. Her er der alene tale om dødsfaldsdækning. DLF’s forsikring, der løber indtil det fyldte 67. år, er et supplement til den obligatoriske gruppelivsforsikring. Du kan læse mere om den her:

Forsikringer og Gruppeliv