Før initiativet ud i livet med støtte fra ÅLF

Medlemmer af Århus Lærerforening kan i 2020 søge op til 7.000 kroner til initiativer, som styrker fagligheden eller fællesskabet. Gennem aktivitetspuljen ønsker foreningen at forbedre mulighederne for, at medlemmerne kan føre initiativer ud i livet, og at der bliver skabt større sammenhæng mellem foreningens politiske arbejde og arbejdet ude på skolerne.

Århus Lærerforening – en involverende fagforening. Men hvad dækker det egentlig over? Det er faktisk ret simpelt. I bund og grund handler det om at bringe foreningen tættere på medlemmerne og vice versa, så begge får større og bedre indsigt ind i, hvad der rører sig. For at imødekomme denne ambition er der igen i år mulighed for at søge midler i aktivitetspuljen.

For fællesskabets skyld
Århus Lærerforening håber, at aktivitetspuljen vil styrke det lokale faglige fællesskab endnu mere, og i højere grad muliggøre at medlemmerne kan stable arrangementer og aktiviteter på benene.

”Fællesskabet og den samlede styrke har jo altid lagt fagorganisationer på sinde, så der er intet nyt under solen der. Men med aktivitetspuljen er det vores håb, at der ude blandt medlemmerne kan tages initiativ til endnu flere tiltag, som vil komme fællesskabet til gavn,” siger næstformand i Århus Lærerforening Dorthe Fisker

Foreningen støtter ikke alle arrangementer, men foreningen opfordrer medlemmerne til at være kreative og tænke ud af boksen, når de søger midler fra puljen.

”Der findes jo allerede i dag masser af gode faglige fællesskaber ude på arbejdspladserne, men der helt sikkert plads til flere. I foreningen har vi fastsat et formål, som aktiviteterne, arrangementerne og initiativerne skal opnå, hvis de modtage støtte fra puljen. Men vi er meget imødekommende over for de mere skæve, atypiske og alternative initiativer også,” forklarer Dorthe Fisker.


Fakta: Om aktivitetspuljen

- Ansøgningsfristen for aktivitetspuljen er 1. november 2020

- Du kan finde ansøgningsskemaet her

- Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Dorthe Fisker på 51922492 eller dofi@dlf.org