Ansøgningsskema til medlemsaktivitetspuljen

Århus Lærerforenings styrelse har besluttet, at aktivitetspuljen på 35.000 kr. i skoleåret 2022/2023 igen skal udbydes. Aktivitetspuljen er en mulighed for, at det enkelte medlem, en gruppe af medlemmer eller en faglig klub kan søge midler til aktiviteter, der understøtter tanken om den involverende fagforening. Du finder ansøgningsskemaet her.

Formålet med puljen:

  • Det skal i højere grad være muligt for medlemmerne at løfte lokale initiativer og ideer ind i foreningens arbejde.
  • Aktivitetspuljen for medlemmer skal understøtte muligheden for at nytænke de eksisterende traditionelle fællesskaber og give plads til, at medlemmerne kan mødes i nye faglige fællesskaber/netværk båret af interesse. 
  • Det er foreningens mål at skabe større sammenhænge mellem arbejdet på skoler og arbejdspladser og det politiske arbejde i Århus Lærerforening.

Hvad, hvem, hvor meget, hvornår og hvordan:

  • Hvem kan ansøge? Alle medlemmer med en god ide til et arrangement eller lignende, der involverer medlemmer i Århus Lærerforening. Af ansøgningen skal medlemmets fulde navn fremgå og eventuelt, hvem man søger på vegne af – altså, hvem er omfattet af ansøgningen.
  • Hvor mange penge kan man søge? Max 7000 kr. pr ansøgning.
  • Hvordan ansøger man? Udfyld ansøgningen og send den ind til 133@dlf.org
  • Hvornår? Ansøgningsfristen er den 1. november 2022.
  • Hvad kan man søge til? Til de skæve, vilde, kreative, sociale eller faglige ideer i organisationen. Styrelsen behandler ansøgningerne og bevilger penge ud fra kriterier om alsidighed.
  • Forpligtelse: ÅLF vil gerne fortælle de gode historier, og derfor forpligter I jer til at hjælpe med at dokumentere aktiviteten (dokumentationen koordineres af ÅLF’s kommunikationskonsulent).

 

Har du spørgsmål til aktivitetspuljen og ansøgningsprocedure kontakt:
næstformand, Søren Hansen mobil: 3029 5071 eller mail: shns@dlf.org