Styrelsens retningslinjer for aktivitetspuljen

Ansøgningsfristen er den 1. november 2022, derefter løbende ind til midlerne er fordelt. De ansøgninger, der er kommet ind ved fristens udløb behandles efter nedenstående kriterier. Er midlerne ikke fordelt til de indkomne ansøgninger ved fristens udløb, vil de efterfølgende ansøgninger blive behandlet efter samme kriterier:

1) Alsidighed
Forskellige tiltag og arrangementstyper giver os mulighed for at videndele på de gode erfaringer i et bredt perspektiv. Stor alsidighed giver det bedste grundlag for indfrielse af vores formål med aktivitetspuljen.

I tilfælde af, at der er flere ansøgninger af samme karakter/indhold, vurderes tildelingen efter følgende principper:

  • Har der tidligere været tildelt midler til medlemmet, skolen/arbejdspladsen eller området, vil ansøgningen blive prioriteret efter de øvrige ansøgninger.
  • Er der flere ansøgninger fra samme skole/arbejdsplads kan det have konsekvens for godkendelse af arrangementer af samme karakter/indhold som øvrige skoler/arbejdspladser søger om.

2) Beløbsgrænser
Der kan ansøges op til 7.000 kr. pr. ansøgning.

Kriterier for tildeling af midler i skoleåret 2022/2023:

  • Der kan søges op til 7.000 kr. 
  • Når ansøgningsfristen er overskredet vurderes det, ud fra de indkomne ansøgninger, om midlerne kan tildeles efter ønske
  • Er der samlet ansøgt om flere end de 35.000 kr. tages nedenstående kriterier i brug

- Ansøgninger fra skoler/arbejdspladser/områder, der tidligere har modtaget midler, kommer bagerst i køen

- Ved flere ansøgninger fra samme skole/arbejdsplads prioriteres den ansøgning, der har størst alsidighed i forhold til øvrige ansøgninger.

- Midler til oplægsholdere/arrangør/kursus mv. prioriteres over midler til forplejning - også gældende indenfor samme ansøgning. (Dvs. er der søgt fx om 5.000 kr. til et arrangement hvor de 3.000 er til oplæg og de 2.000 kr. forplejning, kan ansøger tildeles de 3.000 kr. Dette vil gælde i tilfælde af mange ansøgninger, der samlet overtiger de 35.000 kr.)