Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Seniorklubbens årsmøde 2020

Gamle kolleger og aktive seniormedlemmer af Århus Lærerforening mødtes til politisk diskussion og fællessang til seniorklubbens årsmøde.

Åbyhøj Elværk dannede igen i år rammen om seniorklubbens årsmøde. Fraktion 4, som de også kaldes, havde et fremøde på 62 deltagere, og det understreger pensionisternes interesse i Århus Lærerforenings arbejde og folkeskolen generelt.

- At være lærer ligger i hjertet, også når man ikke er aktiv længere. Derfor er det godt at se, at så mange pensionerede lærere stadig fortsætter med at være den del af foreningen, lyder det fra Århus Lærerforenings næstformand Dorthe Ryom Fisker.

Årsmødet var også af politisk karakter med årsberetning og valg til seniorklubbens arbejdsgruppe. Formand for arbejdsgruppen Jørn Kokkendorff gav et tilbageblik på arrangementerne i 2019, og en præsentation af de arrangementer der er i vente. Han er glad for at se, at så mange af de yngre pensionister møder op til seniorklubbens arrangementer.

- Selvom man går på pension er man stadig en del af det store fællesskab. Og det er givende at mødes med kollegaer og lærere, der har undervist på samme tid som en selv, siger Jørn Kokkendorff.

Jørn Kokkendorff blev i november valgt ind i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse. Han takkede for tiden i Århus Lærerforenings Seniorklub og lovede at arbejde videre for pensionisterne i Hovedstyrelsen. Jonna Andersen fra arbejdsgruppen holdt en afskedstale og takkede Jørn Kokkendorff for hans store indsats som formand for seniorklubben.

- Det er vemodigt at tage afsked med arbejdsgruppen, men jeg ved, den er i gode hænder, og jeg er jo stadig medlem. Nu skal jeg arbejde for pensionisterne på landsplan. Der skal mere viden ud om, at sker meget også for pensionisterne i Danmarks Lærerforening, fortæller Jørn Kokkendorff.

Det var til årsmødet heller ikke et problem at finde frivillige til arbejdsgruppen. Der var genvalg af arbejdsgruppen med velkomst til et nyt medlem, John Bork, der indgår som suppleant. Den nye arbejdsgruppe for seniorklubben det kommende år består nu af følgende medlemmer; Jonna Andersen, Lars Overballe, Anne Kühlborn, Kirsten Boelt, Flemming Thisted, Ulla Stougaard og John Bork.

Årsmødet blev afsluttet med smørebrød, underholdning og fællessang ved Gudmund Auring.

Fakta: Fraktion 4 i Danmarks Lærerforening:
Der er over 800 pensionistmedlemmer i Århus Lærerforening, og over 20.000 pensionerede medlemmer på landsplan i Danmarks Lærerforening.