Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Er modersmålet i fare?

Foredrag med Ole Lauridsen

Spørgsmålet bliver stillet af alle, og det klare svar er 'Nej', men det udvikler sig.

På en inspirerende, lærerig og underholdende måde blev vi ført igennem modersmålets tilstand i dag.

Dansk er skabt af os og skabes videre. Dansk forandrer sig.
F.eks. er der nu ingen, der mere bruger mener eller synes, men derimod tænker, som er mindre farligt. Ole Lauridsen kalder det et cirka-ord, og dem bliver der flere og flere af.

Vort sprog er påvirket af de udenlandske kulturer, vi har været i kontakt med, især tysk, og efter de to krige, engelsk, men hvis vi tror, at det engelske helt har overtaget dansk, viser det sig, at langt de fleste af vores ord stammer fra tysk.

Om ungdommen er en trussel, vil Ole Lauridsen ikke sige, men kommunikationen på de sociale medier har haft stor betydning. Der er også sket meget med udtalen og tempoet.

Eftermiddagen sluttede med et ønske fra en foredragsholder, hvis egen udtale er meget smuk og distinkt, om at passe på vores sprog netop ved fokus på udtale og grammatik. Så skal det danske sprog nok klare sig.