Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Rundvisning på Campus C - det nye ’Seminarium’

Torsdag den 22. 1 var vi på en guidet tur på Campus C, som nu danner rammen om det nye seminarium.

Campus C blev indviet i 2015 og rummer ikke blot læreruddannelsen, men også 9 andre uddannelser. Der er cirka 7.000 studerende.

Huset består egentlig af 5 forskellige huse hver med deres farve og indhold.

Der var 65 tilmeldte til rundvisningen, så vi fik to guider, som hver tog en gruppe. Det var campusleder Susanne Agerbæk og Dorthe Helmig, som også er en del af campusadministrationen, der på fin vis fortalte og viste rundt.

Det var et spændende hus at se og opleve, meget moderne og vi kunne se, at der var plads til nye former for læring og samarbejde.
Kunst alle vegne, dels fra de forskellige institutioner, dels nyanskaffelser.
Specielt en kæmpe mobile, der hænger over indgangsområdet, er meget spektakulær.

Efter rundturen fik vi i en afskærmet del af kantinen kaffe og sandwich. Her gav seminarielektor Lars Vibild en god og livlig indføring i, hvad der er sket i læreruddannelsen siden vores tid.