Vi skal stræbe efter det excellente

JesperS GF17
Aarhus Kommune vil med udviklingsprojektet Stærkere fællesskaber hæve kvaliteten for hele børn og unge-området. Århus Lærerforenings formand håber, at projektet vil give medarbejderne mere indflydelse.

Jesper Skorstengaard håber, at værdierne og den mentale model bag Stærkere fællesskaber kan give de enkelte medarbejdere mere indflydelse og sikre, at fagligheden og kerneopgaven er styrende for beslutninger.

Stærkere fællesskaber i Børn og Unge, Aarhus Kommune, er inspireret af principperne i professionel kapital, og er blevet til i et samarbejde mellem dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud, faglige organisationer, lederforeninger og forældreorganisationer i løbet af første halvår 2016. 

- Stærkere fællesskaber skaber vi ved at dele viden og erfaringer på tværs - og ved at vælge og forpligtige os på de bedste løsninger for børnene og de unge, hedder det på Aarhus Kommunes hjemmeside.

I et interview med Stressfrihverdag.dk udtaler formanden for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, som også er medlem af Børn og Unges Hoved MED-udvalg, om Stærkere fællesskaber:

- Det vil give større arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø - fordi trivsel i arbejdet i høj grad er styret af, om man oplever, at man har medindflydelse, og at man lykkes med sin kernopgave.

Chef for skoler, dag- og fritidstilbud i Børn og Unge, Søren Aakjær, forklarer om Stærkere fællesskaber:

- Vi skal turde udfordre hinanden og stræbe efter det excellente. Hvad kan blive bedre? Hvem kan vi lære af? Ved vi noget, andre kan lære af?

Læs mere på stressfrihverdag.dk

Målgruppe