Fremtiden for skolerne i vestbyen er igen til debat

Thomas Medom
Aarhus Byråd skal i gang med en ny politisk debat om skoletilbuddet i vestbyen, skriver Århus Stiftstidende. Et af scenarierne for drøftelserne kan føre til, at flere vestbyelever skal fordeles på skolerne i Aarhus.

Børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) og borgmester Jacob Bundsgaard lægger i et oplæg op til nye politiske drøftelser af skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Forårets drøftelser skal ske i samspil med udviklingsplanerne for vestbyen, der skal nedbryde parallelsamfund.

- Forsøget er at skabe en proces, der kan afklare, hvilket skoletilbud, vi skal give børn og unge med bopæl i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, forklarer børn- og ungerådmand Thomas Medom.

I efteråret udløste planer om større skoledistrikter i kommunen så store protester fra både forældre og faglige organisationer, at politikerne i sidste ende var nødsaget til at droppe forslaget. I Århus Lærerforening håber man, at byrådet har taget ved lære af den ugennemsigtige proces og denne gang reelt vil inddrage medarbejdere, organisationer, forældre og andre relevante parter i debatten.

- Medarbejderne på vestbyskolerne har på grund af skiftende politiske udmeldinger alt for længe gået i uvished om fremtiden. Det er i sig selv en kæmpe arbejdsmiljøbelastning. Derfor er der nu behov for at få lavet en inddragende proces, hvor der efterfølgende tages en beslutning som medarbejdere, forældre, faglig ekspertise og organisationer inddrages i, og kan give opbakning til, siger Jesper Skorstengaard, formand i Århus Lærerforening.

To scenarier for skoletilbuddet

Oplægget for skoletilbuddet i vestbyen opstiller to typer af organisering. I den første model skal de lokale skoler i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven styrkes både fagligt og fysisk med bedre rammer, der understøtter pædagogikken. Dette skal få flere elever fra vestbyskolernes distrikt til at vælge skolen.

I den anden model skal børnene fra vestbyen transporteres ud til skoler der har en overvægt af elever med dansk baggrund. Dette er en udvidelse af den busningsmodel, som Aarhus Kommune har anvendt siden 2006, hvor den mere jævne fordeling af tosprogede skal dele integrationsopgaven ud på flere skoler.

Netop busningen af børnene i vestbyen har været omdiskuteret, og formanden for Skole og Forældre, Janus Boye, er også noget betænksom ved netop denne løsning.

- Jeg undrer mig over, at forældrene igen skal høre om voldsomme ændringer i deres børns hverdag via pressen. Vi er positive over for flere midler til skolerne i Aarhus Vest, men vi siger klart nej tak til skolelukninger og busbørn, udtaler Janus Boye. 

Ifølge børn- og ungerådmand Thomas Medom skal hele kommunen deles om integrationsopgaven, hvis modellen hvor børnene i vestbyen skal busses yderligere vælges.

- Forslaget vil give mange skoler i Aarhus en bid af vestbyen. Integrationsopgaven skal ikke kun løses af naboskoler til Gellerup og Bispehaven. Den skal hele kommunen deles om, hvis vi vælger den model, slutter Thomas Medom til Århus Stiftstidende.

Læs hele Stiftens artikel her: https://stiften.dk/aarhus/Foraeldre-broelede-ny-skolestruktur-ned-Nu-proever-politikerne-igen/artikel/545271

Emner

Målgruppe