Ekstra: Orientering om COVID-19-situationen

Dreng der får mundbind på
Smittetrykket i Aarhus er stigende, og myndighederne er derfor parate til at indføre skærpede krav på skolerne, hvis det skønnes nødvendigt, lyder det fra borgmester Jacob Bundsgaard på gårdsdagens pressemøde om coronasituationen i kommunen.

Skolerne vil som planlagt åbne dørene for eleverne på mandag i en mere genkendelig form, dog stadig under hensyn til de sundhedsfaglige retningslinjer. Myndighederne i Aarhus Kommune følger udviklingen i antal smittede og vil ikke tøve med at indføre tiltag på enkelte skoler, hvis Styrelsen for Patientstikkerhed anbefaler det.

- Det handler om at passe på hinanden. Vi sætter tryghed, sundhed og sikkerhed for børn og forældre i Aarhus meget højt og følger selvfølgelig situationen tæt. Vi er i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi er parate til igen at indføre skærpede krav, hvis myndighederne skønner det nødvendigt. Samfundet er lige så stille på vej til at åbne igen, men det kan kun ske, hvis alle tager anvisninger og retningslinjer alvorligt, skriver rådmand for Børn og Unge Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune har udsendt opdateret information til forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere, som indskærper de gældende corona-forholdsregler. Formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard understreger, at det med den nyeste udvikling er vigtigt stadig at holde fokus på at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19, og at dette kan få betydning for organiseringen på skolerne.

- Med den nye udvikling er det vigtigt, at skolerne genåbner ud fra et forsigtighedsprincip. Derfor skal skoleledere eksempelvis overveje, om der skal iværksættes lokale restriktioner omkring forældrenes adgang til skolen, færre lærerskift, fag, der ikke skal læses og lignende, siger Jesper Skorstengaard og fortsætter:

- Århus Lærerforening er i tæt kontakt med de tillidsvalgte på skolerne, hvis vi oplever, at der er medlemmerne som er usikre på, om deres arbejdsplads lever op til de krav, der stilles fra myndighederne.

Århus Lærerforening har i den seneste uge modtaget flere henvendelser fra bekymrede lærere. Jesper Skorstengaard oplyser, at bekymringen blandt lærerne kommer meget forskelligt til udtryk. På de fleste arbejdspladser lykkes de med at finde fælles løsninger på hygiejne- og afstandskrav og skabe trygge rammer for såvel elever som medarbejdere.

Fakta: Information om COVID-19 i Aarhus Kommune
Information om Aarhus Kommunes retningslinjer med videre
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/corona/

Aarhus Kommunes drejebog for skoler pr. 1. august 2020
https://detvigoer.aarhus.dk/media/43275/drejebog-skoler-august-2020.pdf

Undervisningsministeriets retningslinjer pr. 1. august 2020
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-grundskoler-samt-ungdoms-og-voksenuddannelser.pdf?la=da

Emner

Målgruppe