Budgetforlig: Folkeskolerne fik uventet tildelt midler

Et bredt flertal i Aarhus Byråd indgik i sidste uge budgetforlig. Aftalen indeholder uventede tiltag for 40 mio. kr. til bl.a. børn og unge-området. Men inden man falder i svime over beløbet, skal man huske på, at den ekstra tilførsel stort set kun sikrer, at driften på folkeskoleskolerne i 2021 ikke bliver ringere end i 2020, lyder det fra formand i Århus Lærerforening.

For de aarhusianske børn og unge blev der til årets budgetforlig fundet penge til udvikling af nye former for specialundervisning og tilhørende kompetenceudvikling. Århus Lærerforening er tilfreds med, at partierne bag budgetforliget valgte retning, der i sidste ende prioriterede børn og unge-området, der ellers stod til store besparelser på grund af finansieringsbidraget.

Sammen med forældreorganisationer og andre faglige organisationer havde Århus Lærerforening før forhandlingerne gjort byrådet opmærksom på, at hvis den aarhusianske folkeskole skal styrkes og udvikles, så krævede det forbedringer og ikke forringelser.

- Aarhus Kommune bruger 7.000 kr. mindre per skoleelev end det kommunale landsgennemsnit, og derfor er prioriteringen fra byrådet kærkommen. Især opgøret med finansieringsbidragets grønthøsterbesparelser betyder, at finanslovsmidlerne til bedre lærernormeringer de kommende år reelt kommer folkeskolens elever til gavn, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard og understreger, at Aarhus Kommune stadig har en bundplacering, når det kommer til skoledriften blandt landets kommuner.

Den aarhusianske folkeskole vil ifølge Børn og Unges beregninger alene på det specialiserede område mangle 40 mio. kr. årligt i de kommende år. Budgetforliget får det derfor ikke til at flyde med mælk og honning i de aarhusianske folkeskoler, lyder det fra Jesper Skorstengaard.

- Brugte kommunen flere penge på sine elever, ville det i højere grad være muligt at lave tolærer-ordninger, opdele eleverne i mindre hold og sørge for, at det er kendte voksne, som hver dag møder eleverne. Det giver tryghed for forældre, og vi ved, at det øger elevernes trivsel og læring, siger Jesper Skorstengaard og peger på, at politiske ambitioner om en større opbakning til folkeskolen i de kommende år vil kræve massive investeringer i folkeskolen.

Århus Lærerforening er positiv over, at forligskredsen har lyttet og ladet sig inspirere til at finde knap 20 mio. kr. til tre af de hovedudfordringer, folkeskolen står overfor - et beløb der bl.a. skal gå til at arbejde videre med erfaringerne fra coronatiden, styrkelse af 10. klasseområdet og arbejdet med mellemformer og inklusion. I Århus Lærerforening er håbet, at budgetforliget er første skridt på vejen til en større prioritering af folkeskolen.

Besparelse på administration kan ramme ÅLF-medlemmer

Partierne i byrådet har i forbindelse med forhandlingerne indgået aftale om, at der skal ske en besparelse på administration og arbejdsgange. Børn og Unges andel af besparelsen i 2021 er 4,6 mio. kr. på eksterne konsulenter og 8,4 mio. kr. på administration. Der mangler dog mere konkrete anvisninger på, hvilke medarbejdere og afdelinger det drejer sig om.

- Vi skal have særligt fokus på de medarbejdere, som kommer til at stå for denne besparelse, både i forhold til at få lavet en ordentlig proces og få sikret et så godt som muligt arbejdsmiljø, mens processen foregår. Det er altid en stor opgave, når der er medarbejdergrupper som rammes af besparelser, lyder det fra næstformand i HMU i Aarhus Kommune Marianne Gilbert Nielsen til Børn og Unge-direktørens morgenmøde.  

Processen med besparelser forventes afsluttet i 2021 med henblik på, at chefgruppen foretager en samlet prioritering og bortfald af opgaver.

- Besparelser på centrale aktiviteter uden konkret anvisning af hvilke opgaver, der ikke længere skal løses, virker efterhånden som en fast procedure, når der skal findes besparelser. I dette forlig virker det dog paradoksalt, da forliget påkalder sig mere administration - eksempelvis i forhold til de analyser, der ønskes fra politisk hold. Derfor skal konkrete opgaver tages bort, så det ikke bliver den enkelte medarbejder, som skal løbe hurtigere, fastslår Jesper Skorstengaard.

Flere skolekvadratmeter de næste år

I budgetforliget planlægges der kapacitetsudbygninger af de aarhusianske skolekvadratmeter. Partierne har i forbindelse med forhandlingerne indgået aftale om en tiårig investeringsplan, som giver Børn og Unge cirka 2,5 milliarder kroner. Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom er tilfreds med planen, selv om den ikke imødekommer alle ønsker her og nu.

- Planen sikrer en grundlæggende udbygning og udvikling af børne- og ungeområdet. To nye skoler i Nye og på Aarhus Ø, penge til udbygning af eksisterende skoler og dagtilbud, en massiv indsats for børnenes indeklima og penge til at etablere produktionskøkkener på skoler, som kan levere til SFO, klubber og skoler giver et godt grundlag for videre udvikling af Aarhus, lyder det fra Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Århus Lærerforening opfordrer allerede nu til, at politikerne husker, at sådanne køkkener skal sikres en driftsøkonomi, når de står klar til at blive taget i brug.

- Beslutningen om at lave produktionskøkkener på nogle skoler giver mulighed for at tilbyde eleverne en sund og nærende kost samt værne om den lighed i velfærd, som er folkeskolens dna. Jeg havde dog gerne set, at forligspartierne allerede nu i forligsteksten havde forpligtet sig til at finansiere driften af sådanne køkkener, så vi ikke kommer i en situation, hvor skolerne skal gøre dette inden for den eksisterende økonomiske ramme, slutter Jesper Skorstengaard.  

Emner

Målgruppe