Lærerne stemte 'ja' til arbejdstidsaftalen

Colourbox3646362
Med to tredjedeles flertal har folkeskolelærerne godkendt den centrale arbejdstidsaftale på lærerområdet.

71,5 procent stemte ja og 28,5 procent nej til urafstemningen i Aarhus og på Samsø, hvor 69,6 procent af de af de stemmeberettigede medlemmer af Danmarks Lærerforening deltog. På landsplan afgav 77,8 procent af medlemmerne deres stemme. For Anders Bondo Christensen bliver der med lærernes ja til aftalen sat punktum for et langt forløb.

- Lærerne har godkendt aftalen med KL. Nu er Lov 409 skrottet på det kommunale område, og vi har en overenskomst ligesom alle andre. Vi har en overenskomst, der giver nogle muligheder for, at lærerne i deres dagligdag kan få større indflydelse på, hvordan de ressourcer, der er til rådighed, skal prioriteres, og hvordan skolen skal udvikles, siger Anders Bondo i en medlemsvideo om resultatet af urafstemningen om arbejdstidsaftalen.

Det er især de kommuner, hvor lærerne har arbejdet under lov 409, og hvor økonomien har været stram, der vil kunne mærke en forskel med den centrale arbejdstidsaftale. I Århus Lærerforening er man tilfreds med udfaldet af afstemningen.

- Det er godt for lærerne, det er godt for skolen, og det er et resultat som giver mulighed for at komme videre med det nødvendige samarbejde om vores fælles folkeskole, lyder det fra formand i Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard. 

Lærerne i Aarhus og på Samsø kender med deres lokalaftale allerede til en del af de nye tiltag, der ligger i den centrale aftale. De lokale aftaler vil stadig være gældende, selvom lærerne nu har givet et endeligt ja til den centrale aftale.

100 procents stemmeafgivelse flere steder
Traditionen tro har Århus Lærerforening udloddet gavekurve til de arbejdspladser, som opnåede højeste stemmeprocent til urafstemningen inden for sin kategori. Slutresultatet for gavekurvskonkurrencen i forbindelse med afstemningen kan ses her:

  • Arbejdspladser med op til 30 stemmeberettigede medlemmer: Alléskolen, CSV 
  • Arbejdspladser med mellem 30 og 50 medlemmer: Bavnehøj Skole, Skåde Skole og Skovvangskolen 
  • Arbejdspladser med over 50 medlemmer: Hasle Skole 

Målgruppe