Opråb til politikerne: Stigning på over 50 procent i egen finansiering vil udhule skolernes økonomi helt

Stop Stop (1)
Igennem en årrække har antallet af børn i Aarhus, som henvises til specialtilbud været stejlt stigende, mens den økonomiske prioritering ikke har fulgt den opadgående kurve. Århus Lærerforening vil have politikerne til at handle og prioritere området, inden ulykken er sket.

I skoleåret 21/22 kan byens skoler se frem til, at deres egen finansiering af specialområdet vil stige fra 46 mio. kr. til 70 mio. kr. – En stigning på over 50 procent.

Den fortsatte manglende balance mellem det stigende antal af børn i specialtilbud og finansieringen deraf vil være katastrofal for folkeskolen i Aarhus. Ubalancen udhuler almenområdet på skolerne og tilintetgør mulighederne for at lave god undervisning i gode rammer for alle elever. Trivslen vil uden tvivl også lide et gevaldigt dyk på skolerne på tværs af elever og personale.

”Vi kan ikke længere tage til takke med lappeløsninger, afprøvning af nye veje og et analyseapparat, der nærmest kører i døgndrift. Specialområdet er underfinansieret, og det skaber en enorm uligevægt ude på skolerne, som tvinger personalet og arbejdsmiljøet i knæ. Der skal ganske enkelt flere penge til, hvis vi skal kunne være vores folkeskole bekendt,” forklarer Dorthe Ryom Fisker, formand i Århus Lærerforening, som har et klart budskab til byens politikere:

Prioritér skolerne og børnene i Aarhus NU!