Frivillig og midlertidig intern rokering i Børn og Unge, Aarhus Kommune

flyttekasse
Ansatte i Børn og Unge kan søge om intern rokering til en midlertidig ansættelse på en anden arbejdsplads i organisationen og på den måde få nye kompetencer, viden og samarbejde.

Intern rokering er for alle faggrupper og er med mulighed for at vende tilbage til egen arbejdsplads. I denne video kan du se, hvordan skolelæreren Signe fra Frederiksbjerg Skole har brugt intern rokering som en mulighed for at komme på en anden skole og for første gange gøre brug af sin linjefagskompetence ’dansk som andetsprog’. Du kan også læse mere på Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor du kan se de løbende, interne jobopslag.

Emner

Målgruppe