Generalforsamlinger

GF 2017

GF17
Århus Lærerforenings generalforsamling fandt sted fredag den 17. marts. Se optaktsvideo og video fra selve arrangementet.

Generalforsamling 2017. Se video her:

Inden generalforsamlingen havde styrelsen udsendt 3 postkort med oplæg til debat. Se mere i videoindslag herunder:

Hent postkortene her:

Hvor digital er du?

Kan du samarbejde?

Er der plads til dit fag?

 

DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent. 
2c. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning og debat.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7. Budget og fastsættelse af kontingent. 
8. Eventuelt.

SKOLEN 1 - 2017

SKOLEN 1 - 2017

Beretning

GF beretning 2017

Find plakat her

Thumbnail - GF plakat