Generalforsamlinger GF 2018

Arne Krogsgaard - Valgoplæg

Mens vi venter på hvid røg fra OK18.
ArneKrogsgaard

Arne Krogsgaard,
Åby skole

Det simpel matematik. Hvis man investerer i den skole, der skal danne og uddanne vores børn, vil man i det lange løb få et stort udbytte. Fremover vil økonomien i skolerne komme under yderligere pres. Jeg vil arbejde for at gøre det tydeligt for de lokale politikere, at de skal investere i folkeskolen.

Rådmand Thomas Medom har søgt om dispensation fra den obligatoriske brug af læringsplatformen. Jeg håber, det lykkes for ham. Det er fint, at vi får stillet en platform til rådighed, der kan understøtte vores arbejde, men vi har ikke brug for en platform, der ensidigt har fokus på læringsmål. Det kan give merarbejde for os lærere, og vi har rigeligt at se til.

Vi har brug for mere tid til samarbejde om og forberedelse af kerneopgaven. En undervisning, der indeholder så meget mere end at sætte flueben ved opfyldte læringsmål og booke tid til nationale test. Lad os komme af med centraliserede test og evalueringer. Tænk, hvis Aarhus kunne blive frikommune, hvor vi havde mulighed for at afbureaukratisere og eksperimentere med Blandt andet evalueringen af eleverne!

Mine tre mærkesager:

  • Invester i folkeskolen.
  • Afbureaukratiser lærernes arbejde. 
  • Fokus på kerneopgaven - undervisningen.