Generalforsamlinger GF 2018

Charlotte Ipsen - Valgoplæg

Min sag er folkeskolen.
CharlotteIpsen

Charlotte Ipsen,
Elsted Skole

Mit hjerte banker for folkeskolen - dér hvor vi mødes på kryds og tværs af mange forskelligheder i et udviklende fællesskab.

Folkeskolen er fuld af dygtige og ambitiøse lærere. Desværre er tilstanden helt gal, når mange overvejer ”lærerdropout”, fordi de ikke oplever at kunne lykkes med opgaven. Mit fokus er derfor fortsat at italesætte og fremme den nødvendige balance mellem opgaver og ressourcer.

Der skal være plads til den grundlæggende fagprofessionelle glæde ved at være lærer. Lærerprofessionalismen udhules af den dobbelte styringsdagsorden, vi er underlagt. Der styres ikke alene på resultatmål men også på procesmål for, hvordan vi skal undervise helt ned i detaljen. Jeg er meget optaget af nyere forsknings alvorlige kritik af ’Fælles Mål’. Og af de omfattende krav om gennemsigtighed og dokumentation i bl.a. MinUddannelse som mange oplever som meningsløst tidsrøveri. Tests/dokumentation kan være et rigtig godt supplement, men der er tegn på, at det har taget overhånd. Vi skal tage ansvar og sætte mennesker og den ambitiøse fagprofessionelle stemme foran styringsværktøjerne og lægge kontroltankegangen og den instrumentaliserede lærerrolle væk!

Er optaget af både lokale og nationale forhold. Lige nu fylder OK18. Du er velkommen til at følge mig på Twitter og FB.

Mine tre mærkesager:

  • Bedre sammenhæng ml. opgaver og ressourcer.
  • Mindre styring - tillid til lærerfagligheden.
  • En lærerinitieret tilgang til "dokumentation".