Generalforsamlinger GF 2018

Christine Kvist Meldgaard - Valgoplæg

Der er sket en kæmpe forandring i folkeskolen. Nogen har kørt os af sporet.
ChristineKvistMeldgaard

Christine Kvist Meldgaard,
Lystrup Skole

Med flere undervisningstimer og mindre forberedelse er jeg hele tiden et skridt bagefter. Jeg skal bruge meget af min tid foran en skærm, for at forberede min undervisning ved hjælp af læringsportal og færdiglavede undervisningsforløb fra forskellige online udbydere.

Når min arbejdstid er slut, skal jeg slukke for lærerknappen og gå hjem. Det er absurd, det kan jeg ikke. Jeg har måske en forælder, der ringer og udtrykker bekymring for barnets trivsel. Jeg skal følge op på en voldsom konflikt fra frikvarteret. Der foregår noget på snapchat der gør, at en gruppe af eleverne er voldsomme uvenner – det skal jeg tage hånd om. Jeg er lærer 24/7.

Kerneopgaven – at styrke elevernes faglige og sociale udvikling, at give dem lyst til læring og uddanne dem til fremtiden – den bliver overskygget af mål, test, synlig læring og dokumentation, har eleverne nu lært det de skal? Giv dem en stjerne i portalen!

Jeg har ikke længere timer til klasselærerarbejde. Jeg er forjaget. Jeg har brug for mere forberedelsestid og færre undervisningstimer, så jeg kan møde eleverne med overskud og være velforberedt til min undervisning.

Mine tre mærkesager:

  • Forberedelsestiden er nødvendig for elevernes læring.
  • Lærere med overskud.
  • Fokus på sociale relationer.