Generalforsamlinger GF 2018

Dorthe Ryom Fisker, næstformand - Valgoplæg

Presset er for stort.

DortheRyomFisker

Dorthe Ryom Fisker,
næstformand

Presset er for stort, og tempoet for højt. Vi skal præstere på alle parametre, og i folkeskolen måler vi dagligt elevernes præstationer i en øget test- og dokumentationskultur. Jeg hørte for nylig en forsker udtale, at unge mennesker udtrykker bekymring for at træde ved siden af. En sådan udtalelse fortæller mig, at vi kan være på vej til at få en generation af unge, der presser sig selv ud over kanten, og det med store konsekvenser for deres personlige udvikling og videre færd i livet.

Vi ser eksempler på, at lærere ikke kan løfte elevernes faglighed og udvikling, ikke på grund af manglende potentiale, men simpelthen fordi rammerne er for dårlige. Vi ser fortsat en stigning i andelen af elever, der indstilles til specialundervisning, og en inklusionsopgave der fortsat presser lærerne. En udfordring, der kan tilskrives et øget pres på tid, rammer og ressourcer i folkeskolen.

Det er derfor nødvenligt, at folkeskolen ses og forstås som et samlet hele. Der skal være respekt om folkeskolen og forståelse for, at folkeskolens opgave ikke blot er at uddanne, men også at danne vores børn og unge. Og ikke mindst skal vi finde politisk forståelse for, at opgaven kun løses ved, at folkeskolen prioriteres.

At få tempoet ned, ryddet unødig styring af folkeskolen af vejen, og sat fokus på folkeskolens samlede formål kræver en ihærdig og velargumenteret indsats. Vi er i Aarhus kommet et stykke. Vi har med rådmandens seneste opgør med læringsplatformene fået sat en ny dagsorden, og vi er i tæt dialog med skolens interessenter om, hvad det er for en skole, vi skal have i Aarhus. Lærerne er fundamentet for den gode folkeskole, og vi skal insistere på, at det er pædagogikken og os som fagprofessionelle, der er med til at udvikle skolen. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet for folkeskolen og lærerne i Aarhus – og derfor genopstiller jeg til næstformand i Århus Lærerforening!

Mine tre mærkesager:

  • Folkeskolen skal danne hele mennesker.
  • Nytænk inklusion.
  • Folkeskolen skal prioriteres.