Generalforsamlinger GF 2018

Flemming Pedersen - Valgoplæg

Frihed til at undervise.
FlemmingPedersen

Flemming Pedersen,
Kragelundskolen

Skolen skal tilbage til lærerne. Et målingsvanvid har de seneste år hærget i folkeskolen. I kølvandet på folkeskolereformen blev tusindvis af færdigheds- og vidensmål gjort obligatoriske, som et af de redskaber der skulle gøre eleverne så dygtige som muligt. Indførelse af læringsplatforme, som i al væsentlighed er bygget op om målopfyldelse, er et andet eksempel på, at lærernes frihed til didaktisk og pædagogisk planlægning af undervisningen er indsnævret. God undervisning kræver undervisningsfrihed til lærerne. Jeg vil i ÅLF arbejde for, at MinUddannelse bliver gjort frivillig for lærerne, og for at målstyring som kontrolværktøj droppes. Nationale test og elevplaner skal lærerne også have frihed til selv at vælge.

Lige nu er der gang i forhandlingerne om OK18. Vores hovedkrav er en aftalt arbejdstidsaftale. Det skal ganske enkelt lykkes at få en aftale, som giver lærerne bedre arbejdstidsrammer. Rammer der er fleksible, gennemskuelige og hvor der er tid til forberedelse og samarbejde. Det er helt afgørende for lærernes arbejdsmiljø, at vi har stor frihed og fleksibilitet til at planlægge. I skrivende stund er forhandlingerne særdeles vanskelige. Det kan stille store krav til fællesskabet, hvis vi igen ender i en konflikt. Et stærkt ÅLF skal styrke fællesskabet.

Mine tre mærkesager:

  • Større frihedsgrader.
  • Forberedende arbejdsvilkår.
  • Synligt og aktivt ÅLF.