Generalforsamlinger GF 2018

Jesper Hejndorf - Valgoplæg

Også lærerjobbet skal give mening.
JesperHejndorf

Jesper Hejndorf,
Katrinebjergskolen

Mening er et nøglebegreb, når kommunale arbejdspladser inkluderer borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Målstyring understøttet af læringsplatformen MinUddannelse udfordrer mening med lærergerningen. Vi bliver i stadig stigende grad afkrævet at bygge undervisningen op på en forudbestemt måde - og gerne gennem ’maskinundervisning’ taget direkte fra læringsportalerne. Så er det også lettere, at bogføre elevernes lærings- og testresultater med det samme. Vi bogfører elevernes udvikling, fordi den målstyrede undervisning kræver, at vi opgør alt i tal, stjerner og flueben, der ikke giver mening for hverken eleverne eller lærerne. Det skal vi gøre op med!

At tusindvis af færdigheds- og vidensmål aktuelt gøres vejledende er etstykke på vejen. Men grundlæggende mangler vi, at MinUddannelses grundstruktur transformeres til et mere brugbart redskab. Rådmanden udfordrer nu regeringen, så brugen af læringsplatformen afgøres på skoleniveau. Vi skal i ÅLF følge op og sikre, at brugen af Min Uddannelse besluttes af den enkelte lærer.

Mening med de opgaver vi udfører i vort arbejde, er universel og retningsgivende for graden af motivation og grundlæggende for et sundt arbejdsmiljø.

Mine tre mærkesager:

  • Mening i lærerjobbet.
  • Retfærdig skoleøkonomimodel til specialklasseelever.
  • Ansvarlig økonomistyring af ÅLF.