Generalforsamlinger GF 2018

Jesper Skorstengaard, formand - Valgoplæg

En stærk fagforening skaber løsninger for det hele arbejdsliv.

JesperSkorstengaard

Jesper Skorstengaard,
formand

Århus Lærerforening er en troværdig, resultatsøgende og uundgåelig aktør i alle spørgsmål, der berører medlemmernes arbejdsliv samt en markant stemme i den aarhusianske skoledebat. På den måde forsøger vi hver dag at gøre en reel forskel for medlemmerne. Et arbejde jeg som formand ønsker at fortsætte.

Senest blev der lyttet til os i forbindelse med rådmandens udmelding om at gøre brugen af læringsplatforme frivillig for skolerne, så der frem for et entydigt fokus på målstyring, nu skal tages udgangspunkt i lærernes professionelle udvikling af god undervisning. Ligesom der i kommunalvalgkampen blev lyttet til vores budskab om at frisætte den aarhusianske folkeskole. Som lærernes fagforening skal vi turde have ambitioner om en styrket folkeskole, som forældre vælger til. Men det kræver, at vi til stadighed har fokus på at forbedre den lokale aftale om arbejdstid, der sikrer lærerne tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen til gavn for eleverne. Derfor er det helt afgørende, at politikere i Aarhus og på Samsø i samarbejde med Århus Lærerforening tager ansvar for, at folkeskolen får nogle rammer, så det bliver muligt at levere god undervisning.

Medlemmerne skal være omfattet af et arbejdsgrundlag, der gør, at de i langt højere grad oplever at lykkes med deres opgave. Som formand oplever jeg særligt, at de nyuddannede lærere føler sig pressede eller søger andre veje end folkeskolens. Århus Lærerforening har derfor i samarbejde med VIA University College udarbejdet et uddannelsesforløb, der skal lette overgangen mellem uddannelse og de første år som lærer.
Et andet område, som bør have vores store bevågenhed de kommende år, er konsekvenserne af diverse reformer, der gør, at man som medarbejder skal være længere tid på arbejdsmarkedet, uden der er aftalt ordninger, der muliggør det.

En stærk fagforening er en forening, hvor medlemmerne føler sig hørt, hvor dygtige tillidsvalgte hjælper på arbejdspladsen, og hvor medarbejdere på kredskontoret står klar, når lærerlivet udfordrer. En sådan forening har vi, og sammen skal vi udvikle den, så vi også i fremtiden står stærkt og opnår de bedst mulige resultater for Århus Lærerforenings medlemmer.

Mine tre mærkesager:

  • Folkeskolen skal frisættes.
  • Tid til forberedelse og efterbehandling af undervisning.
  • Lette overgangen fra uddannelse til lærerjob.