Generalforsamlinger GF 2018

Katrine Vinther Nielsen - Valgoplæg

Indigneret og ihærdig.
KatrineVintherNielsen

Katrine Vinther Nielsen,
Beder Skole

Med indgående fagpolitisk erfaring som styrelsesmedlem, TR og næstformand i områdeMED vil jeg fortsat kæmpe for, at ÅLF efterspørger lokalpolitisk ansvarlighed. En ambitiøs børne- og ungepolitik må følges af ambitiøs økonomisk politik, hvor kerneopgaven prioriteres benhårdt. Målet er, at der er balance mellem krav og ressourcer, og at frivillighed ikke undergraver velfærden.

Arbejdsvilkårene skal konstant forbedres, for arbejdspresset er ikke blevet mindre. Vi skal fortsat arbejde for gennemsigtighed og retfærdighed: Der skal være forpligtende prosa, reel hjælp til inklusionen og balance mellem tiden til undervisning, forberedelse, samarbejde, efteruddannelse mv. Målet er, at forbedring af arbejdsvilkår aldrig bliver et individuelt anliggende, at godt arbejdsmiljø aldrig erstattes af robuste medarbejdere og at fleksibilitet ikke bliver til grænseløst og usynligt overarbejde.

ÅLF skal fortsat kæmpe for fællesskabets skole og styrke det kritiske blik på styring i det offentlige. Jeg er kritisk over for den blinde tiltro til teknologi, meningsløs målstyring og den naive forestilling om, at den ikke gør noget ved undervisningen.

ÅLF styres af medlemmerne. Vi skal involveres og vores stemme høres: Hverdagen skal være afsættet for ÅLFs arbejde, og det vil jeg gerne bidrage til. Følg mig på Facebook, Twitter og blog på folkeskolen.dk.

Mine tre mærkesager:

  • Lokalpolitisk mod og ansvarlighed.
  • Grænser for det grænseløse arbejde.
  • Demokratisk fagforening.