Generalforsamlinger GF 2018

Lars Spanggaard Jensen - Valgoplæg

Samarbejdsånd og kritiske spørgsmål.
LarsSpanggaardJensen

Lars Spanggaard Jensen,
Sabro-Korsvejskolen

Hvis jeg bliver genvalgt som styrelsesmedlem af ÅLF, vil jeg i næste periode fortsætte med at stille kritiske spørgsmål til politikere og forvaltning: Skal folkeskolerne i Aarhus virkelig drives som en virksomhed, hvor økonomien er vigtigst? Og hvad betyder det for pædagogikken og arbejdsmiljøet? Det kan ikke passe, at vi ikke kan finde en bedre balance mellem ressourcer og den enkelte lærers opgaver. Lærerne og skolen kan i længden ikke holde til det pres den bliver pålagt.

Vi skal behandles som professionelle
Jeg ser tilbage på min første periode som styrelsesmedlem af ÅLF, hvor vi i fællesskab har leveret flere gode resultater: For det første er Aarhusaftalen blevet en permanent aftale, der ikke længere sigter mod fuld tilstedeværelse men nu i stedet kræver retningslinjer omkring fleksibilitet. Vi er professionelle og skal behandles sådan! For det andet er løntillæg flyttet fra 734 fagfaglige timer til 750 vægtede timer. Det har konkret på min skole betydet, at yderligere 20 kollegaer får tillægget for samme arbejdsmængde. Sidst vil jeg fremhæve, at forhandlingsudvalget har slået fast, at vikartimer i fagfaglige lektioner nu skal tælle både tids- og lønmæssigt som sådan.

Mine tre mærkesager:

  • En bedre resursetildelingsmodel.
  • Større transparens i økonomibeslutninger.
  • Bedre TR/AMR vilkår.