Generalforsamlinger GF 2018

Rikke Gierahn Andersen - Valgoplæg

Lærernes hverdag i centrum.
RikkeGierahnAndersen

Rikke Gierahn Andersen,
Højvangskolen

Arbejdsmiljø
Min fagpolitiske kæphest er arbejdsmiljøet. Vores arbejdsglæde stiger, når vi inddrages, møder åbenhed og har et professionelt råderum. Når krav og rammer spiller sammen, har vi bedre mulighed for at lykkes. Færre skal blive syge af arbejdet, og vold og trusler skal minimeres.
Vi har brug for tilgængelig pæd.ledelse for at få sparring ift. undervisningspraksis OG den nødvendige hjælp ift. elever med særlige behov. Vores nyuddannede kollegaer har brug for støtte til at finde deres ben i en fortravlet hverdag, hvor alt i praksis er nyt. For mange forlader folkeskolen igen, da vilkårene, der bydes også nyudd., er mangelfulde. Her skal vi som fagforening sætte ind, for folkeskolen skal være førstevalget og være en attraktiv arbejdsplads.

Lokalaftale og KV17-valgløfter
Vores lokalaftale er essentiel, og ledelsesforpligtelsen skal være tydeligere. Vi skal opleve retfærdig fordeling og prioritering af arbejdet, for der er flere opgaver, end vi kan løse! ÅLF skal arbejde for kommunale vilkår for prøveafvikling og efteruddannelse. Lokalløn skal stadig tildeles via kollektiv aftale. Økonomien er afgørende, og ÅLF skal holde det nye byråd op på valgløfter om at prioritere folkeskolen og sætte en stopper for ”projektitis” og detailstyring.
Følg mig også gerne på Facebook.

Mine tre mærkesager:

  • Et arbejdsliv vi kan holde til.
  • Stop begrænsende målstyring og "projektitis".
  • Indflydelse og råderum til lærerne.