Høringssvar Høringssvar afgivet i 2019

Høringssvar vedr. forslag til ny handicappolitik 2019 - 2023

Aarhus Kommunes Handicappolitik ’Aarhus en god by for alle’.

Århus Lærerforening bakker op om byrådets målsætninger i handicappolitikken. En god by for alle er en by, der giver lige muligheder for uddannelse, lige muligheder for et godt liv og en by med plads til forskellighed og mangfoldighed.

Århus Lærerforening støtter handicappolitikkens fokus på  ungdomsuddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, fællesskaber og medborgerskab. Foreningen ønsker at understege, at indfrielse af handicappolitikken er betinget af et stærkt samarbejde.

I forhold til uddannelse og overgange er det vigtigt, at de fagprofessionelle i skoler og på institutioner reelt understøttes. Der skal gives muligheder for og kompetencer til at indgå i øget koordination og samarbejde. Det, indenfor faggrupper og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Høringssvaret er afgivet 13052019.