Høringssvar Høringssvar afgivet i 2019

Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer fra skoleåret 2025-2026 i forbindelse med åbning af ny skole i Gellerup

Århus Lærerforening tager indstillingen til efterretning og indgiver hermed sit høringssvar med følgende kommentarer.

Foreningen støtter de foreslåede skoledistriktsændringer. Skolens størrelse og ikke mindst et socialt balanceret elevgrundlag er forudsætningen for bæredygtighed - dog kan distriktsændringer ikke alene løse opgaven med at sikre betydelig egenskoleandel. Århus Lærerforening opfordrer derfor til, at alle skolerne i området understøttes med såvel økonomiske som konkrete indsatser skabt og tilvejebragt af de fagprofessionelle. Det er essentielt for skolerne og for ønsket om et bæredygtigt og attraktivt område i byen, at forældrene aktivt vælger distriktsskolerne til.

Det er foreningens opfattelse, at fremskrivningen af elevtallet og beboersammensætningen er baseret på en meget positiv tilgang med flere usikre parametre. Det er derfor af afgørende betydning, at der gøres en aktiv indsats for, at distriktets børn både indskrives og fastholdes på de lokale skoler. Foreningen har i tidligere høringssvar
vedr. fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen foreslået, at man som prøvehandling suspenderer det frie skolevalg og fravalg for området.

Foreningen skal ligeledes opfordre til, at der i forbindelse med distriktsændringer laves en grundig gennemgang og analyse af sikre skoleveje.

Som nævnt i føromtalte høringssvar skal Århus Lærerforening igen opfordre til, at de foreslåede skoledistriktsændringer gennemgår en risikovurdering og en grundig analyse af de forventede økonomiske, pædagogiske og personalemæssige konsekvenser af et ændret skoledistrikt.

Høringssvaret er afgivet den 10. december 2019