Høringssvar vedr. analyse af SFO-tilbuddet og SFO-forældreråd

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentarer:

Århus Lærerforening understreger, at pædagogiske beslutninger, vurderinger og planlægning af aktiviteter er et anliggende for de fagprofessionelle. Med det i mente, er et godt samarbejde med forældre vigtigt og en forudsætning. SFO forældreråd er samtidig en naturlig konsekvens af Børn og Unge politik­kens fokus på øget samarbejde og samskabelse med forældrene.

Der skal være opmærksomhed på, at aftenåbning skal holdes inden for det eksi­sterende budget, og derfor vil medføre en dårligere normering i SFO’ens normale åbningstid. Det er derfor af afgørende betydning, at aftale om aften­åbning forudsætter lokal enighed mellem medarbejdere og ledelse.

Det kræver samtidig en øget opmærksomhed på eventuelle afledte arbejds­miljømæssige konsekvenser for medarbejderne.

Se også: 
Høringsbrev (baggrund for ÅLFs høringssvar)

Se også: 
Analyse af skolefritidsordningen i Aarhus Kommune.