POLITIK Samarbejde

Andre organisationer

Århus Lærerforening er medlem af 2 paraplyorganisationer.

FTF, Region Midt

Dette samarbejdsorgan består af medlemsorganisationer i FTF inden for alle 3 sektorer: Stat , Kommuner og Private.
Arbejdsopgaver vil blandt andre være: Baggrundsgruppe for FTF-repræsentanter i arbejdsmarkedsnævn, samarbejdsorganer i amtskommunen og kommunerne.
På længere sigt kan samarbejdet udvikles til et udvidet lønmodtagersamarbejde for offentligt ansatte i hele Region Midt.

Sekretariatsadresse:
FTF - Regionskontor Aarhus
Vestergade 48 H
8000 Aarhus C


Den Kommunale Fællesrepræsentation:

Århus Lærerforening har siden 1989 været medlem af Den Kommunale Fællesrepræsentation i Århus.
Fællesrepræsentationen omfatter de fagforeninger, der har ansatte hos Århus Kommune, dvs. fagforeninger fra såvel LO-, AC- og FTF-området.
Fællesrepræsentationens formål er bl.a. ved forhandlinger med kommunen at forbedre arbejdsvilkårene for alle ansatte.

Sekretariatsadresse:
Århus Lærerforening
Grønnegade 80, 2.
8000 Århus C.