POLITIK Samarbejde

De faglige foreninger

I Danmarks Lærerforening er der samarbejdsaftaler for to grupper af faglige foreninger.

Gruppe 1 består af særlige stillingsområder. Gruppe 2 er for fag og fagrupper.

Århus Lærerforening samarbejder med de faglige foreninger, der har lokalafdelinger i Århus.

Der er tale om et forum for erfaringsudveksling og inspiration foreningerne imellem. Det kan være pædagogiske initiativer, ideer til kurser eller praktiske erfaringer i foreningsarbejdet. Folkeskolelovsændringer, deres konsekvenser for fagene, elverne og lærerne, tages også på dagsordenen.

Samarbejdet er formaliceret gennem halvårsmøder - samt møder til konkrete planlægningsopgaver. Der er tradition for, at samarbejdet afvikler et årligt cafémøde med et aktuelt pædagogisk emne.

De faglige foreninger med lokalafdeling i Århus er:
Børnehaveklasseforeningen
Danmarks Billedkunstlærere
Dramalærerforeningen
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Danmarks Skolebibliotekarforening
Dansk Film- og Medielærerforening
Informatikforeningen
Geografiforbundet
Hjemkundskabslærerforeningen
Håndarbejdslærerforeningen
Matematiklærerforeningen
Skolebibliotekarforeningen
Århus Idrætslærerforening
Århus Musiklærerforening
Århus og Omegns Sløjdlærerforening
Århus Skole- og Ungdomsvejlederforening
Århus Amts Sproglærerforening