POLITIK Samarbejde

KSØ - Kredssamarbejdet Østjylland

KSØ
Århus Lærerforening samarbejder med de øvrige kredse i Østjylland.

KSØ  er de østjyske lærerkredses samarbejdsorgan og består udover Århus Lærerforening af følgende kredse:


Kredsene mødes jævnligt til erfaringsudveksling og til fx kongresforberedelse.

KSØ har faste fora for arbejdsmiljø, kurser, og pædagogik.