Vold og trusler

Vold og trusler
Aarhus Kommune har besluttet en nultolerancepolitik over for overgreb mod ansatte.

Det betyder, at alle overgreb (vold og trusler samt nedværdigende behandling) på ansatte skal registreres og eventuelt anmeldes som arbejdsskade af skolelederen.

Har du i forbindelse med dit arbejde været udsat for grove overgreb, anbefaler Århus Lærerforening ligeledes, at du anmelder det til politiet.

Som udgangspunkt er det skadeslidte, der anmelder et overgreb. Men Østjyllands Politi accepterer, at din leder anmelder på vegne af dig. Efter anmeldelsen vil du blive kontaktet af politiet for at afgive forklaring.

Har du været udsat for vold eller trusler på din skole, anbefaler vi, at du kontakter Århus Lærerforening for råd og vejledning.