Indmeldelse:

DLF-logo bliv medlem forside

Link:
 • TR og TRS - forside
 • AMR - forside

Hva' nu hvis....

 • Vi skal være forældre
  Om barsel, omsorgsdage og når børnene bliver syge

  Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov.

  Og som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Ved børns sygdom eller ulykke har du ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

   

 • Jeg bliver syg

  Sygefravær i længere tid, under ferie eller varigt nedsat arbejdsevne på grund af helbredet er alle ting, der kan kan give anledning til bekymring og spørgsmål om fx indtægt og pension. Få hjælp her.

 • Jeg er studerende
  Som lærerstuderende bør du være medlem af Lærerstuderendes Landskreds (LL), der er de lærer-studerendes studieorganisation.

  Det er LL, der er din faglige støtte, hvis du kommer i problemer i løbet af din studietid, og som arbejder for at skabe et godt studiemiljø på dit uddannelsessted. LL tilbyder også en række medlemsfordele, du kan få glæde af både under og efter din studietid.

  Du er altid velkommen til at kontakte ÅLF for fx at høre om deltagelse i arrangementer m.v.

  OBS! - når du er færdiguddannet, er det vigtigt, at du selv sørger for at blive flyttet over i din lokale kreds!

 • Jeg er pensionist
  Århus Lærerforenings Seniorklub består af pensionister og efterlønnere.

  Seniorklubbens medlemmer inviteres flere gange i løbet af året til arrangementer planlagt af Seniorklubbens arbejdsgruppe.

  Her kan du finde det aktuelle program for sæsonens arrangementer og som regel sørger arbejdsgruppen også for, at der bliver skrevet et lille referat og
  taget et foto ved de forskellige arrangementer, som bliver bragt her på  siderne.

   

 • Viden om min fagforening

  Hvad er en styrelse? - og hvem sidder der egenligt?
  Hvad bestemmer man på en generalforsamling?
  Hvad svarer ÅLF i høringssvarene?
  Hvordan kommer jeg i kontakt med min TR eller AMR?
  Kan jeg selv få indflydelse - og hvordan?

 • Jeg vil finde et kursus

  Hvis du er medlem - herunder tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, skoleleder, lærerstuderende, sagsbehandler eller senior i Danmarks Lærerforening - kan du finde foreningens kursustilbud via Min Side. Log dig ind og se udbuddet.

Spørg om...

Efterløn, dagpenge, ledighed

lærernes a-kasse

TLF 70 10 00 18

Spørg om...

PENSION

Pension tjenestemænd

Spørg om...

Pension

Lærernes Pension

TLF 70 21 61 31

Find...

job i aarhus kommune

Ledige stillinger

Sinatur-hotellerne

Sinatur-hotellerne

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr. Lige nu er renten 5,15 pct. p.a.